Skip Navigation

go to english pageJP/EN

facebook_AORI
  • L
  • M|
  • S|
  • FontSize 

Professors Emeritus

ASAI, Tomio
1993
SEGAWA, Jiro
1997
HIRANO, Tetsuya
1998
KIMURA, Ryuji
2003
OOWADA, Kouichi
2003
SUGIMOTO, Takashige
2004
OHTA, Suguru
2007
KOIKE, Isao
2007
TAIRA, Asahiko
2007
MIYAZAKI, Nobuyuki
2010
TOKUYAMA, Hidekazu
2012
NISHIDA, Mutsumi
2012
TSUKAMOTO, Katsumi
2013
SUMI, Akimasa
2013
NAKAJIMA, Teruyuki
2015
TAKAHASHI, Masaaki
2016
NISHIDA, Shuhei
2016
TAKEI, Yoshio
2017
GAMO, Toshitaka
2017
KOGURE, Kazuhiro
2018
WATANABE, Yoshiro
2018
UEMATSU, Mitsuo
2018
NIINO, Hiroshi
2018
SHIRAKIHARA, Kunio
2018
KAWAHATA, Hodaka
2021
SANO, Yuji
2021
KIMOTO, Masahide
2021